AN-SOFIE DE NYS

Ik ben An-Sofie en werk als pedagoog bij Praktijk Binnenkijk. Ik behaalde mijn masterdiploma in de pedagogische wetenschappen aan de K.U.Leuven. De rode draad doorheen mijn leven heeft alles te maken met kinder- en jeugdontwikkeling. Ik ben altijd binnen de sociale sector actief geweest als (hoofd)leidster in een jeugdbeweging, heb een diploma Vroedkunde op zak en mijn interesse rond onderzoeken, diagnosticeren en begeleiden bij opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen heeft zich doorgetrokken tot een diploma als pedagoog. Ik geloof in de eigen kracht van kinderen, jongeren en gezinnen om moeilijkheden aan te pakken. Samenwerking, open communicatie en zorg op maat zijn belangrijke aspecten in mijn werk om het kind of jongere te laten groeien in zijn eigen kunnen. 


STUDIES

 

Bachelor in de Vroedkunde (K.U.Leuven) - 2015

 

Master in de pedagogische wetenschappen: Orthopedagogie (K.U.Leuven) - 2019

 

Vormingen rond handelingsgericht werken, autisme, executieve functies, taalontwikkelingsstoornis in het secundair onderwijs en intelligentieonderzoek afnemen.

  

WERKERVARING

 

Tijdens mijn masteropleiding liep ik stage in Leeuwarden (Nederland) waar ik als gedragsdeskundige leerlingen, ouders en docenten begeleidde en ondersteunde tijdens de schoolloopbaan van deze leerlingen. Na afloop van mijn stage bleef ik daar nog enkele maanden werken. Momenteel werk ik, naast mijn werk als pedagoog bij Praktijk Binnenkijk, ook als pedagogisch coach van kinderdagverblijven. 

 

ERKENNING

 

Lid van de Vereniging Voor Orthopedagogen (VVO).