WERKWIJZE PSYCHOLOGIE

AANMELDING

 

Zowel met of zonder doorverwijzing van de huisarts of andere hulpverleners ben je welkom in de praktijk. Je kan steeds via e-mail of telefonisch een afspraak maken.

KENNISMAKINGS-GESPREK

In een eerste gesprek wordt de hulpvraag uitvoerig besproken en bekijken we samen wat helpend kan zijn. Wanneer er beslist wordt om individuele begeleiding op te starten, worden de praktische afspraken overlopen.

DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Vooraleer er met begeleiding gestart wordt, kan het belangrijk zijn om te weten waar de moeilijkheden precies zitten. Hiervoor kunnen een aantal onderzoekssessies gepland worden.

START BEGELEIDING

 

Binnen de individuele begeleidingssessies wordt er samen gezocht naar hulpmiddelen of oplossingen voor de moeilijkheden waarmee je worstelt. Bij kinderen wordt er eerder gewerkt via speltherapie, bij adolescenten en volwassenen via gesprekstherapie.