PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

In sommige gevallen is een specifiek diagnostisch onderzoek aangewezen. Volgens de Van Dale betekent dit: "onderzoek van de menselijke geest met behulp van tests, interviews en dergelijke". Het gaat om tests die een inschatting geven van capaciteiten, kenmerken of vaardigheden.

INTELLIGENTIE-ONDERZOEK

 

Een intelligentietest wordt afgenomen om te meten wat het algemene niveau van redeneren en probleemoplossing is. De capaciteiten worden met deeltests in kaart gebracht. Zodoende ontstaat een beeld van sterke en zwakke kanten. 

Een afname kan gebeuren bij kinderen, jongeren en volwassenen van 2,5 tot 85 jaar.

 

AANDACHTS- EN CONCENTRATIE ONDERZOEK

Dit onderzoek gaat in op specifieke vaardigheden zoals waarneming, aandacht en geheugen. Het doel is om de ernst en aard van de leer-, emotionele en gedragsproblemen te begrijpen. Dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld worden afgenomen bij een vermoeden van AD(H)D.