WERKWIJZE ORTHOPEDAGOGIEK

Ouders kunnen op eigen initiatief of na doorverwijzing (van school, CLB, arts,...) met ons contact opnemen. Na een verkennend gesprek, waar de moeilijkheden én sterke kanten van het kind/jongere besproken worden, bekijken we samen welke onderzoeken of welke begeleiding nodig is. Vervolgens kan dan een diagnostisch onderzoek plaatsvinden of kan er een begeleiding worden opgestart. De gesprekken en begeleidingen duren telkens 45 minuten. De frequentie en de momenten van de begeleidingen worden samen bepaald. Als orthopedagoge leg ik tijdens deze momenten voornamelijk de focus op de sterktes en krachten van het kind en het gezin.