AANBOD ORTHOPEDAGOGIEK

Als orthopedagogen richten we ons op het (opnieuw) goed doen voelen, of ondersteunen van bepaalde processen bij kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij bepaalde zaken momenteel iets moeilijker verlopen. Zo proberen we eerst een beeld te krijgen van het kind en zijn of haar context, hierbij kan onderzoek soms helpend bij zijn. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar intelligentie-, opvoedingsproblematieken, ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen. Ook observaties op school of thuis zijn hierbij mogelijk. Nadien bekijken we hoe we sámen dit kind kunnen ondersteunen, met ons als coach zijnde. De verdere begeleiding kan het geven van tips zijn, zoeken naar hulpmiddelen of psychologische begeleiding/opvoedingsondersteuning en dit vaak op een creatieve en oplossingsgerichte manier die aansluit bij de noden van het kind of de jongere. Met veel enthousiasme werken we tijdens begeleidingen vanuit het welbevinden, leefwereld en voornamelijk de sterktes van het kind en het gezin.

 

SOCIALE

PROBLEMEN

 

pesten, ASS

GEDRAGS-

PROBLEMEN

 

ADHD, woedebuien, liegen, agressie

EMOTIONELE PROBLEMEN

 

laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, faal- en andere angsten   

VERWERKINGS-

PROBLEMEN

 

rouw, echtscheiding, verdriet  

OPVOEDINGS-ONDERSTEUNING

 

slaap- problemen, driftbuien, eetproblemen, structuur bieden,...