WERKWIJZE LOGOPEDIE

VOORSCHRIFT DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

De eerste stap is het verkrijgen van een voorschrift voor onderzoek. Dit haal je bij een NKO-arts, kinderarts, neuroloog of psychiater. Vraag de specialist om een voorschrift voor een “logopedisch bilan” in te vullen.

KENNISMAKING EN DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Tijdens het kennismakingsgesprek in de praktijk wordt er informatie verzameld over de problematiek. Op basis van die informatie zullen er een aantal logopedische tests afgenomen worden, dewelke in een verslag worden gegoten.

VOORSCHRIFT THERAPIE

 

Met dit verslag dient u terug te gaan naar de specialist. Deze schrijft op basis van dit verslag een voorschrift voor de logopedische therapie. Meestal is dit een voorschrift voor één jaar. Na dit eerste jaar therapie kan er, wanneer nodig, een verlenging aangevraagd worden.

 

THERAPIE

 

 

Tenslotte kan de logopediste een dossier samenstellen voor de terugbetaling en dit indienen bij uw ziekenfonds. De logopedische therapie gaat door op wekelijkse basis en dit aan een frequentie van 2 x 30 minuten of 1 x 60 minuten.