TAALSTOORNISSEN

Het verwerven van de moedertaal lijkt vanzelfsprekend maar sommige kinderen vertonen hiermee problemen die zich al op heel jonge leeftijd kunnen voordoen. Alarmsignalen die ons doen denken aan een taalprobleem zijn: niet kunnen nazeggen van wat er gezegd wordt, uiten van te korte zinnetjes voor hun leeftijd, moeilijk opdrachten begrijpen, zich moeilijker kunnen uitdrukken of ongestructureerd/chaotisch vertellen van een verhaal,... De behandeling is afhankelijk van de aard van de taalstoornis en/of -vertraging. Afhankelijk van de vertraagde of gestoorde componenten wordt een behandeling op maat opgesteld. Via aantrekkelijke materialen trachten we de taal naar een hoger niveau te brengen.

VERTRAAGDE SPRAAK- EN TAALONTWIKKELING

Bij een vertraagde spraak- en taalontwikkeling komt het taalniveau van het kind overeen met dat van jongere kinderen. Dit is meestal het gevolg van een iets mindere taalaanleg. De meeste kinderen kunnen deze achterstand inhalen met aangepaste logopedische therapie.

ONTWIKKELINGSDYSFASIE

 

Bij ontwikkelingsdysfasie (specifieke taalontwikkelingsstoornis) verloopt de taalontwikkeling niet alleen trager maar ook afwijkend t.o.v. leeftijdsgenoten. De taalontwikkeling verloopt al vanaf het prille begin zeer traag en moeizaam. Er zijn geen aanwijsbare neurologische afwijkingen die de dysfasie kunnen verklaren.

KINDERAFASIE

 

Kinderafasie is een verworven taalontwikkelingsstoornis waarbij het kind ten gevolge van een hersenletsel een terugval ondervindt in zijn taalontwikkeling. De taalontwikkeling is al gestart op het moment dat het probleem zich voordoet, maar is nog niet voltooid.