LEERSTOORNISSEN

Leerstoornissen zijn moeilijkheden op vlak van lezen, schrijven of rekenen. De diagnose dyslexie, dysorthografie of dyscalculie kan pas worden gesteld in de lagere school na een periode van zes maanden waarin het kind een intensieve begeleiding krijgt op het vlotter leren lezen, schrijven of rekenen. Leerstoornissen komen vaak samen voor met ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme of kunnen gevoelens van minderwaardigheid en faalangst uitlokken. Door de combinatie van logopedische en psychologische begeleiding wordt er gestreefd naar een optimaal welbevinden, niet alleen op schools vlak maar ook op persoonlijk vlak.

DYSLEXIE

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden met het omzetten van schrijftaal naar gesproken taal. Vaak zijn er al enkele signalen op kleuterleeftijd die doen vermoeden dat er sprake is van dyslexie (problemen met rijmen, versjes onthouden,…). In het eerste leerjaar hebben deze kinderen dan ook problemen met het vlot en juist leren lezen van woorden. In veel gevallen blijven ze spellend of radend lezen, is klank-letterkoppeling heel moeilijk en raakt automatisering niet vlot op gang.

DYSORTHOGRAFIE

Wanneer het omzetten van gesproken taal naar schrijftaal moeilijk verloopt, spreken we van dysorthografie. In het eerste leerjaar hebben deze kinderen problemen met het vlot en juist schrijven van woorden. Op latere leeftijd vormt het verwerven van de spellingregels en het opslaan van onthoudwoorden een grote uitdaging.

DYSCALCULIE

Sommige kinderen hebben moeilijkheden met het verwerven van inzicht in het rekensysteem. Bij kleuters kan je al enkele risicosignalen vaststellen (vergelijken van hoeveelheden, telrij opzeggen, ordenen van klein naar groot,…). Als kinderen met dyscalculie in de lagere school echt aan de slag gaan met rekenen, kunnen er problemen optreden bij het lezen en schrijven van getallen, splitsingen, hoofdrekenen en automatiseren van maal- en deeltafels.