ARTICULATIESTOORNISSEN

Er wordt gesproken van een articulatiestoornis wanneer kinderen of volwassenen niet of niet meer in staat zijn om klanken correct uit te spreken. Jonge kinderen leren stap voor stap alle klanken en het is dus normaal dat een kind op een bepaalde leeftijd nog spraakproblemen ondervindt. Een kind heeft pas een articulatiestoornis als het achterop blijft in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. In de onderstaande tabel vat ik veelvoorkomende moeilijkheden samen. In de therapie worden de doelklanken aangeleerd en ingeoefend op woord– en zinsniveau. De therapie wordt stopgezet als de correcte klanken geïntegreerd worden in de spontane spraak.

SIGMATISME

 

Problemen met de uitspraak van de /s/ en de /z/.

RHOTACISME

 

Problemen met de uitspraak van de /r/.

 

MULTIPLE INTERDENTALITEIT

Verschillende klanken worden uitgesproken met de tong tussen de tanden.

ANDERE

 

Wanneer kinderen een bepaalde klank niet kunnen uitspreken, gaan ze deze weglaten (omissie), vervangen (substitutie) of vervormen (distortie).